Siz İçeriden, Biz Dışarıdan Yıkmaya Çalışıyoruz!

Sultan Abdülaziz, Paris’te açılan 1866-1867 sergisi münasebetiyle yaptığı seyahatte Keçeci-zade Fuat Paşa’yı refakatine almıştı. Bu seyahat sırasında Compte de Montauban da Palitan Üçüncü Napolyon’un başvekili idi. Üzerinde seraskerlik vazifesi vardı. Üçüncü Napolyon Süveyş Kanalı’nı açtırmak, Girit’e Yunanistan’a vermek istiyordu. Sultan Aziz’le Ali ve Fuat Paşalar ise Fransa Kralının hassaten ikinci arzusunun tahakkuk ettirilmemesi taraftarı idi. Compte de Montauban de Palitan ile Fuat Paşa arasında mühim siyasi görüşmeler oldu. Nihayet bu konuşmalar sırasında bir gün Compte de Montauban Keçeci-zade’ye -Neye beyhude ısrar ediyorsunuz? Hangi kuvvetinize güveniyorsunuz? Osmanlı Hükümetinin ne derece zaafa düştüğünü görmüyor musunuz? Dedi. Fuat Paşa derhal mukabele etti: -Hayır Kont! Hayır!… Türkiye hiçbir zaafa düşmemiştir. Bütün kuvvetini muhafaza ediyor ve edecektir. Türkiye en kuvvetli, en dayanıklı devletlerden biridir. Üç yüz senedir siz dışarıdan, biz de içeriden yıkmaya çalıştığımız halde bir türlü yerinden sarsamadık! Yine Napolyon o sırada hal ve tesviyesiyle uğraşılan Girit meselesinden bahseylediği ve Girit’i terk etmenin belki devlet menfaatine muvafık düşeceğini söylediği esnada: “Girit’i kaça verirsiniz?” sualini sordu. Fuat Paşa o suale düşünmeden şu cevabı verdi: -“Aldığımız fiyata!” 
           Etiketler: Siz İçeriden,Biz Dışarıdan Yıkmaya Çalışıyoruz,Osmanlıca hikayeler

Sosyal Medya

İletişim

osmanlicadersler@gmail.com

iletisim@osmanlicadersler.net

© 2018 - Sonsuzkod Her Hakkı Gizli ve Saklıdır.Kesinlikle İzinsiz Paylaşım Yapılması Yasaktır.

Skip Navigation Links