Tebessümün Gücü

Tabele Defteri

 

Birinci Sene
TALEBE DEFTERİ
Perşembe
Numara -1
Mayıs-23
Talebe İçin Çalışır
Yarım Aylık Mecmua
1329
Müessis ve Müdürü : Muallim Ahmet Hâlid
1331
*****************************************

Talebe Defteri Hey'et-i İdare-i Muhteremesine: Talebelik hayatın en galeyanlı devresine tesadüf eder. Bu devrede faaliyet için mütemadî bir temayül duyulur. Hareket etmek, oynamak, okumak, müteheyyic olmak için şiddetli bir ihtiyaç hissedilir. Hareketler, heyecanlar, fikirler şiddet-i galeyandan kaplarına sığamayan mâyi'ler gibi – taşkınlıklar gösterir, maddi ve manevi bütün kuvvet ve kabiliyetler – baskısız zemberekler gibi sür'at ve şiddetle kavrulup boşanır.. Sabavet hayatının bu temayül ve ihtiyaçlarını tanzim ve tatmin edecek eserlerin yerleri, zaten pek fakir olan kütüphane-i irfânımızda, büsbütün boş gibi duruyor. Onun için mekteplerimizi dolduran talebe “faaliyet-i temayile” yi pek bulunmaz suretlerde sarfa mecbur oluyor ve “okumak ihtiyacı” nı tatmin için gazetelerle âdi romanlardan başka vasıta bulamıyor… “Talebe Defteri” nin mürettibleri kütüphâne-i irfanımızın bu ehemmiyetli gündeki boşluğu azaltmaya çalışmak istiyorlar. Onların maksatları : Muntazam bir program dahilinde, talebemize hem hissi ve fikri faaliyet ihtiyaçlarını tatmine medar olacak eserler takdim etmek, ve hem de bedeni faaliyet ihtiyaçlarını nezih ve müfid bir surette tatmin için yollar göstermektir… Bu maksatlarını takdir ve tebcil eder ve bunu saha-i fiile çıkarmaya muvaffakiyetlerini temenni eylerim..

 Etiketler: Tebessümün Gücü,güç,osmanlıca hikayeler,hikaye

Sosyal Medya

İletişim

osmanlicadersler@gmail.com

iletisim@osmanlicadersler.net

© 2018 - Sonsuzkod Her Hakkı Gizli ve Saklıdır.Kesinlikle İzinsiz Paylaşım Yapılması Yasaktır.

Skip Navigation Links